سیم بکسل کنفی در واحد متر و در قطر برابر دارای وزن سبک تری نسبت به سیم بکسل فولادی می باشد که این امر سبب پایین تر بودن قیمت سیم بکسل کنفی نیز می شود. میزان انعطاف سیم بکسل کنفی در قطر برابر بسیار بالاتر از انعطاف سیم بکسل فولادی می باشد چرا که از الیاف طبیعی کنفی که به رنگ قهوه ای مورد استفاده قرار گرفته اند در مغزی این سیم ها استفاده شده است. میزان سایش بین لایه ای نیز که بین لایه های درونی و استرند های بیرونی سیم بکسل کنفی اتفاق می افتد در مقایسه با سیم بکسل فولادی کمتر می باشد. با در نظر داشتن تمامی این مزیت های سیم بکسل کنفی از آنجا که مقاومت کششی یکی از اصلی ترین و مهمترین فاکتور های مکانیکی مورد نیاز برای کاربری لیفتینگ می باشد سیم بکسل مغز فولادی دارای WLL (working load limit) یا قابلیت کششی و لیفتینگ بالاتری در قطر برابر نسبت به سیم بکسل کنفی می باشد که دلیل ارجحیت این سیم ها برای کاربری های لیفتینگ و اسلینگ می باشد.