ریل واگن |یکی از بال اسکرو آَشنایی با لینیر گاید یا ریل و واگن میتوان گفت یکی از مهمترین مکانیزم های حرکتی در لینیر ساپورت بار مکانیکی جهت حرکت میباشد ، باید توجه کرد که در لینیر گاید (ریل واگن ) حرکت خطی بر روی ساچمه ها یا رولر صورت می گیرد. در طرح کلی میتوان گفت که در ریل واگن ساچمه ها در داخل بلوک بین ریل و بلوک از طریق یک مسیر بسته با غلتش خود امکان حرکت دقیق خطی را ایجاد میکنند در لینیر گاید برای حرکت در آوردن نیروی کمی مورد نیاز میباشد که این خصوصیت واگن ریل ( لینیر گاید ) باعث می شود توان کمی برای رسیدن به سرعت بالا مصرف گرددکه برای حرکت های رفت و برگشتی سریع بسیار مهم است. از دیگر مشخصات واگن تحمل بار های افقی و بارهای عمومی است که این باعث میشود که دقت آن ها وقتی که با بال اسکرو ها به کار می روند، بیشتر هم می شود. استفاده از ریل واگن ( لینیر گاید ) در ماشین های با دقت های بالا و انواع ربات ها جابجا کننده ودر ماشین های سی ان سی و برش مورد استفاده قرار میگیرد .

واگن ریل یک قطعه کاملا مکانیکی می باششد که اغلب حداقل دو عدد از آن بصورت موازی برای ایجاد امکان حرکت دو سطح یا بخش از اجزای ماشین و اغلب در انواع میز ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم واگن ریل خطی دو قسمت دارد: بلوک واگن و ریل واگن خطی. بلوک خطی در امتداد صفحه ای که ریل برای آن قرار گرفته است حرکت می کند. بلوک ریل واگن در امتداد ریل خط مستقیم به جلو و عقب حرکت می کند. بلوک های خطی با نصب بر روی بلوک به اجزای متحرک متصل می شوند تا حرکت برای اجزای مشخص اتصال مشخص شده را پشتیبانی کنند. حرکت در امتداد ریل از طریق بلبرینگ های چرخشی درون بلوکی که روی ریل با آن تماس می گیرد ایجاد می شود.